12 Ιουνίου 2007

Καταφύγιο

Προσευχή καταφυγίου

Σάνγκιε λα κιαπ σου τσίο
Παίρνω καταφύγιο στον Βούδα

Τσο κα κιαπ σου τσίο
Παίρνω καταφύγιο στο Ντάρμα

Γκεντούν λα κιαπ σου τσίο
Παίρνω καταφύγιο στην Σάνγκα

------------------------------------

Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας, καθώς και η ζωή όλων των όντων που είναι δεμένοι στο φαύλο κύκλο της εξαρτημένης ύπαρξης (Σαμσάρα), χαρακτηρίζεται από πόνο (δυστυχία) και αναγνωρίζουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτή την εμπειρία, τότε αποζητούμε έναν αληθινό και σταθερό καταφύγιο, ικανό να μας προστατέψει οριστικά από τη δυστυχία και να εγκαθιδρύσει όλα τα όντα σε μια κατάσταση μόνιμης ευτυχίας.

Το αντικείμενο
Το αντικείμενο του Καταφυγίου είναι τρίπτυχο:

Ο Βούδας

Ο Βούδας είναι η απόλυτη κατάσταση, που έχει δυο όψεις:

 • Την τέλεια αγνότητα: όταν καθαρίσουμε ολοκληρωτικά από όλες τις αμαυρώσεις: τα πέπλα του κάρμα, τα πέπλα των παθών, τα πέπλα της άγνοιας και τα πέπλα των βασικών τάσεων.
 • Την τέλεια ανάπτυξη: όταν κατανοήσουμε την φύση της κενότητας του εαυτού μας και όλων των φαινόμενων και ακολουθήσουμε το μονοπάτι της Φώτισης ως το τέρμα του, πραγματώνουμε την απόλυτη κατάσταση, το Νταρμακάγια (Σώμα της Έσχατης Πραγματικότητας). Αυτή η πραγμάτωση εκφράζεται με την αφυπνισμένη δραστηριότητα των Σωμάτων με Μορφή: το Σαμπογκακάγια ( Σώμα της Τέλειας Χαράς) και το Νιρμανακάγια (Σώμα της Προβολής). αυτά τα δυο σώματα εκφράζουν το τέλειο έλεος που ενεργεί για το καλό όλων των όντων.

Το Ντάρμα

Το Ντάρμα είναι τα μέσα για να πραγματώσουμε τη βουδική κατάσταση και περιλαμβάνει δυο μέρη:

 • Όλες τις διδασκαλίες του Βούδα.
 • Την πραγμάτωση της σχετικής και της απόλυτης πραγματικότητας μέσω της άσκησης αυτών των διδασκαλιών.

Η Σάνγκα

Η βουδιστική κοινότητα περιλαμβάνει τρεις τάξεις:

 • Την κοινότητα των Μποτισάτβα.
 • τη κοινότητα των Αρχάτ: τους "Ακροατές" (Σράβακα) και τους "Αυτόφωτιστούς" (Πρατυέκα Βούδες).

Αυτές οι δυο τάξεις αποτελούν την "Ευγενή Σάνγκα" που αναφέρεται σε αυτούς που έχουν φτάσει στην απελευθέρωση από τον κύκλο της εξαρτημένης ύπαρξης.

 • τη "Κοινή" κοινότητα: περιλαμβάνει τους πνευματικούς φίλους και τους πλήρως χειροτονημένους μοναχούς.

Αυτές οι τρεις πηγές προστασίας είναι γνωστές ως τα "Τρία Πολύτιμα Πετράδια" και αποτελούν αντίστοιχα:

 • Τον Σκοπό: την πραγμάτωση της απόλυτης και της σχετικής πραγματικότητας, την κατάσταση του Βούδα.
 • Τον Δρόμο: τα μέσα για να πετύχουμε αυτή την πραγμάτωση, το Ντάρμα.
 • Τους Οδηγούς: τους πνευματικούς φίλους και τους συντρόφους που μας βοηθούν να ακολουθήσουμε το δρόμο, την Σάνγκα.

Μόνο ο Βούδας είναι το μόνιμο και το απόλυτο Καταφύγιο, καθώς είναι συγχρόνως η αιτία και ο καρπός της πνευματικής ανάπτυξης. Το Ντάρμα και τη Σάνγκα είναι προσωρινά και σχετικά καταφύγια και αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες και τις περιστάσεις της πραγμάτωσης, που γίνονται ασήμαντες όταν επιτυγχάνεται ο σκοπός.

Η διάρκεια

Παίρνουμε Καταφύγιο από τη παρούσα στιγμή μέχρι να φτάσουμε στην καρδιά της φώτισης.

Το κίνητρο

Στο μεγάλο Όχημα (Μαχαγιάνα) παίρνουμε Καταφύγιο γιατί μας είναι ανυπόφορη η δυστυχία που υποφέρουν τα όντα, καθώς είναι παγιδευμένα στον κύκλο της εξαρτημένης ύπαρξης. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στην Απόλυτη Φώτιση, για να έχουμε τη δυνατότητα να απελευθερώσουμε τελείως τα όντα από τη δυστυχία και να τα οδηγήσουμε στη κατάσταση της μόνιμης ευτυχίας.

Η δέσμευση
Η δέσμευση είναι τρίπτυχη:

 • Να διατηρήσουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Βούδα, το απόλυτο Καταφύγιο, και να μην βασιζόμαστε σε εγκόσμιες πηγές προστασίας.
 • Να ενεργούμε σύμφωνα με το Ντάρμα, δηλαδή να εγκαταλείψουμε τις πράξεις που βλάπτουν τα άλλα όντα και να προσπαθούμε να ασκούμε την αρετή.
 • Να σχετιζόμαστε με πνευματικούς φίλους.

Τα οφέλη

Παίρνουμε προστασία, κλείνουμε την πόρτα που οδηγεί στην επαναγέννηση σε κατώτερες καταστάσεις ύπαρξης και ανοίγουμε μπροστά μας έναν δρόμο πνευματικής ανάπτυξης που οδηγεί αναπόφευκτα στη τέλεια Φώτιση.
Τα εξωτερικά εμπόδια, ανθρώπινα ή μη, δεν μπορούν να μας βλάψουν. Οι φόβοι και οι εσωτερικές αμφιβολίες ηρεμούν.
Το σώμα μας γίνεται ένα πολύτιμο δοχείο, κατάλληλο να δεχτεί το Ντάρμα.
Με το Ντάρμα εξαγνίζουμε όλες τις αρνητικές μας πράξεις και, μαθαίνοντας και εξασκώντας τις διδασκαλίες, αποκαλύπτονται οι φυσικές ιδιότητες του πνεύματος: εμπιστοσύνη, διαύγεια, χαρά, κατανόηση...

Οι ευχές μας πραγματοποιούνται και φτάνουμε γρήγορα στην κατάσταση της Βουδότητας.

Οι κανόνες

Οι τρεις γενικοί κανόνες

 • Να προσπαθούμε κάθε στιγμή να τιμούμε τα Τρία Πολύτιμα Πετράδια, για παράδειγμα: προσφέροντας τους το γεύμα μας πριν το καταναλώσουμε κλπ
 • να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τα Τρία Πολύτιμα Πετράδια, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες.
 • Να αναπτύξουμε τη συνήθεια να στοχαζόμαστε τις ιδιότητες των Τριών Πολύτιμων Πετραδιών και να παίρνουμε Καταφύγιο σ' αυτά

Οι τρεις σχετικοί κανόνες

 • Έχοντας πάρει Καταφύγιο στο Βούδα, να μην αναζητούμε καταφύγιο σε καμιά κοσμική πηγή προστασίας.
 • Έχοντας πάρει Καταφύγιο στο Ντάρμα, να αποφεύγουμε να βλάπτουμε αισθανόμενα όντα.
 • Έχοντας πάρει Καταφύγιο στην Σάνγκα, να μην εμπιστευόμαστε όσους δεν μπορούν αληθινά να οδηγήσουν τα όντα προς τη Φώτιση.

Οι τρεις κοινοί κανόνες

 • Να αποδίδουμε σεβασμό σε όλες τις αναπαραστάσεις του Βούδα, ακόμα και στο πιο μικρό κομμάτι τσατσά(συμβολικά αργίλια γλυπτά), καθώς αντιπροσωπεύουν τον πολυτιμότατο Βούδα.
 • Να αποδίδουμε σεβασμό στα κείμενα και στις συλλογές των Ιερών κειμένων, ακόμα και σ' ένα μόνο γράμμα, γιατί αντιπροσωπεύουν το πολυτιμότατο Ντάρμα.
 • να αποδίδουμε σεβασμό στα βουδιστικά ράσα, ακόμα και το παραμικρό μπάλωμα κίτρινου υφάσματος, γιατί αντιπροσωπεύουν τη πολυτιμότατη Σάνγκα.

Αφιέρωση

Στο τέλος κάθε διαλογιστικής περιόδου αφιερώνουμε την αρετή που δημιουργήθηκε από την άσκηση για το καλό όλων των όντων, ώστε να γίνει ακατάλυτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: