9 Σεπτεμβρίου 2007

ΟΙ ΟΚΤΩ ΣΤΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥΟΙ ΟΚΤΩ ΣΤΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

ΤΟΥ ΛΑΝΓΚΡΙ ΤΑΝΓΚΠΑ (1054-1123)

Εξασκούμαι να αγαπώ απ’ όλα τα όντα, ώστε να εκπληρώσω γι’ αυτά το όφελος, που ξεπερνά ακόμη και το- πετράδι- που- εκπληρώνει- όλες- τις- ευχές.


Θεωρώντας τον εαυτό μου ως τον πιο ταπεινό ανάμεσα σε όλα τα όντα, όποια κι αν είναι αυτά, μπαίνω στην υπηρεσία των επιθυμιών τους και εξασκούμαι να τα αγαπώ από τα βάθη της καρδιάς μου…


Σε κάθε δραστηριότητα, εξετάζω τον νου μου και από τη στιγμή που εξαφανίζονται βλαπτικά συναισθήματα, για μένα και για τους άλλους, εξασκούμαι να τα καταπολεμήσω ενεργητικά.


Εξασκούμαι να εκτιμώ σαν πολύτιμες ευκαιρίες τα όντα που έχουν κακή φύση, κυριευμένα από τις αρνητικές τους πράξεις και τις παραβιάσεις τους, γιατί είναι σαν θησαυροί που βρίσκονται δύσκολα.


Όταν οι άλλοι, από ζήλια, με περιφρονούν και με βλάπτουν, εξασκούμαι να παίρνω πάνω μου τις άδικες πράξεις και να δίνω την νίκη.


Όταν αυτοί που έχω βοηθήσει με πολλή ελπίδα, με βλάπτουν με ακατανόητο τρόπο, εξασκούμαι να τους αντιμετωπίζω σαν αυθεντικούς πνευματικούς φίλους.


Με δυο λόγια, εξασκούμαι να προσφέρω, άμεσα ή έμμεσα, ευτυχία και υποστήριξη σε όλα τα όντα, που υπήρξαν μητέρες μου και να παίρνω διακριτικά πάνω μου όλες τις δυσκολίες και τις δυστυχίες τους.


Βάζω τα δυνατά μου, ώστε όλες αυτές οι ασκήσεις να μην μολυνθούν από τις οκτώ κοσμικές έγνοιες και, αναγνωρίζοντας την απατηλή φύση των φαινόμενων, εξασκούμαι να απελευθερώσω από τα δεσμά της προσκόλλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: